Saunaen tændes!
Saunaen tændes mandag d. 25. september.
Vi har nu samlet penge nok til at vi kan tænde saunaen og holder i første omgang tændt indtil nytår, hvor vi igen vil gøre status på indsamlingen. 

Er du bruger af saunaen og har endnu ikke nået at give et bidrag, kan du stadig nå det og være med til at sikre at saunaen også er tændt i de kolde måneder efter nytår (se oplysninger nedenfor) - alle bidrag er velkomne, store som små.


Indsamling til drift af saunaer i badmintonhallerne


Som bekendt er saunaerne blevet lukket af kommunen per 31.december 2016. Det er et resultat af budgetforliget for 2017, hvor byrådet besluttede at lukke samtlige saunaer på samtlige idrætsanlæg, dog ikke svømmehallen, for at spare til at kunne prioritere andre områder.
 
Vi har derfor valgt, at starte en indsamling. Prisen på driften af én sauna er 1.000 kr. pr. måned. Målet er derfor at samle 18.000 kr. sammen, så vi kan bruge de to saunaerne fra september til maj. Hvis vi er 80-100 personer der bidrager er det omkring 200 kr. pr. mand.
 
Indbetalinger sker til klubbens konto:
 

Reg: 9570
Konto: 0005031621
Tekst: Sauna
 
Det er kun bestyrelsen, der er bekendt med bidragsyderne og disse forbliver anonyme. Adgang bliver derfor heller ikke begrænset til de der har givet en donation, men vi håber at de der ønsker at benytte saunaen også vil bidrage til den - om du giver en 50’er eller en ”plovmand” er op til dig. Jo flere vi er jo hurtigere når vi målet!
 
Vi kan ikke begrænse brugen af saunaen til de timer GSB er i hallen, og vi hænger derfor også sedler op i hallen og kontakter andre bruger, for at opfordre dem til at bidrage.
 
Der kan ikke gives bidrag direkte til herre eller damesaunaen.
 
Vi håber selvfølgelig at saunaerne kommer tilbage i kommunes budget og stopper ikke vores kamp!
 
Hvis du har vi input eller spørgsmål høre vi gerne fra dig. Du kan kontakte SSU-formand Lene Sørensen pr mail eller skrive i kommentarfeltet i opslaget omkring saunerne på facebook.
 
 
Gladsaxe Søborg Badmintonklub | Gladsaxe Stadion - Gladsaxevej 200 | 2860 Søborg